Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Persondata behandling hos SKJOLD PORTE APS

​Som led i indgåelsen af en aftale om portleverancer/montageopgaver kan Skjold Porte ApS​, Linåvej 60, 8600 Silkeborg (CVR 37095478) Tlf.: +45 70 26 45 46 som såkaldt "dataansvarlig" behandle en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.).

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet bahandlingen er nødvendig for gennemførelse af aftalte leverancer eller aftaler.

I tilfælde af at vi benytter underentreprenører for at udføre opgaven, kan personoplysninger blive videregivet til disse med henblik på at opgaven kan realiseres.

Såfremt det er nødvendigt til brug for opfyldelsen af aftalen indsamler Skold Porte ApS almindelige personoplysninger hos relevante myndigheder.

Skjold Porte ApS vil opbevare/gemme personoplysninger i henhold til relevante regler om bogføring og forældelse af formuekrav.

Vi gør dig opmærksom på, at man har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Skjold Porte ApS behandler om dig:

  • Retten til indsigt
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling
  • Retten til dataportabilitet


Man har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Skjold Porte ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsereglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Al henvendelse vedrørende persondatabehandling bedes sendes til denne mail: persondata@skjoldporte.dk.

Kontakt os

Ring til os på:

Sociale medier

facebook-1  instagram

Skjold Porte ApS

CVR​: 37095478

Linåvej 60, 8600 Silkeborg​

Klik her for rutevejledning